+359 876 604 391    sunnybeachinvest@abv.bg

топ оферта

наем |

купи |Застраховки

                                Застраховайте имота си с Алианц.

 

Вече повече от 128 години в Алианц създаваме застрахователни решения, които да защитят една от най-ценните ви инвестиции.

С имуществена застраховка в Алианц България Вие се грижите не само за дома, в който живеете, но и за движимото имущество в него. Имате възможност да избирате между няколко застраховки.   

 

*Застраховка Уютен дом- промоционални условия с до 45 % отстъпка.

- до 45 % отстъпка при избор на ''Разширено покритие''

-възможност за разсрочено плащане на премията без оскъпяване

-при подновяване на застраховката без щети промоционалните услковия се запазват

-в покритието се включва движимо имущество на стойност до 30 % от застраховалната сума без опис

Промоционалните условия са валидни до 01.10. 2018 г.

С клауза 'Основно покритие '' на обезщетение подлежат ;

Материалните щети вследствие пожар, удар от мълния, експлозия или имплозия, удар от летателен апарат, природни бедствие, тръбопроводна вода, удар от превозно средство.

Допълнителните разходи, направени за ограничаване на вредите, отстраняване на останки, преместване и съхранение на имуществото, хотелски разходи, ако жилището стане необитаемо.

 

*МОЯТ ДОМ 

Какво покрива застраховка ''Моят дом''

Застраховката покрива щети вследствие пожар, природни бедствия, кражба чрез взлом и други събития, довели до унищожаване или увреждане на вашето имущество.

Защо да сключва застраховка „Моят дом“

 • Варианти за избор на застрахователни суми до 120 000 лв.
 • Застраховане на имущество до 160 кв.м. РЗП
 • Без самоучастие при застрахователна сума над 40 000 лв.
 • Нисък размер на премията
 • Възможност за плащане на вноски
 • Бързо и лесно сключване – без опис на имуществото.
 • Осигуряваме ви различни нива на покритие, съобразени с вашите конкретни изисквания и потребности.
   
 • Основно покритие
  пожар, вкл. последиците от гасенето на пожара
 • удар от мълния, експлозия
 • удар от летателен апарат, части от него или товара му
 • природни бедствия (буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и лед, замръзване, падащи дървета, клони, и други външни обекти вследствие буря или градушка)
 • тръбопроводна вода
 • удар от превозно средство или животно.

 

За повече информация , моля обърнете се към нашия

''ОТДЕЛ ЗАСТРАХОВКИ АЛИАНЦ''

 

В работно време от Понеделник до Петък

от 09;00 ч до 17;00 ч. 

 

Телефон; +359 879 589 111

Имейл; denkaavramova@abv.bg