+359 876 604 391    sunnybeachinvest@abv.bg

топ оферта

наем |

купи |Правни услуги

sunnybeachinvest.com работи и предлага услугите на млади и амбициозни правоспособни адвокати, ние можем да ви предложим правна защита до края на сделката при покупко-продажба на недвижим имот на най-добри цени. SUNNYBEACHINVEST зорко следи работата и отношението на своите адвокати и препоръчва услугите само на вече адаптирани в сферата служители. &&&

* * * * *

Зорница Кудева е правоспособен български адвокат, родена през 1984 година в град Бургас. Aдв.Кудева е с голям опит в съдебните производства, вещното, търговското, семейното, административното право.Владее български, английски и руски език.

Правни сфери в които адвокат Зорница Кудева практикува: 
ВЕЩНО И ОБЛИГАЦИОННО ПРАВО
ФИРМЕНО И ТЪРГОВСКО ПРАВО 
СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО /ЗАВЕЩАНИЯ/ ДАРЕНИЯ И ДР.
ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
ПРАВНИ УСЛУГИ В СФЕРАТА НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ (РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ; ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИ СЪБРАНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ИМОТИ В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ИЛИ АПАРТАМЕНТНИ КОМПЛЕКСИ ОТ ЗАТВОРЕН ТИП)

Предлага следните видове услуги 
Регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон;
•   Регистрация на търговско представителство на чуждестранно юридическо лице в БТПП; 
•  Промяна на вписани обстоятелства на регистрирани търговски дружества – смяна на седалище, наименование и управител, намаляване и увеличаване на капитала, изключване и приемане на съдружник, прехвърляне на дялове, продажба на търговско предприятие, ликвидация на търговско дружество, преобразуване на търговски дружества и др.
•    Подготовка на документи и съдействие в процедури по издаване на разрешителни и лицензи
•    Изготвяне на договори за наем, аренда и други свързани с потребностите на клиента
•  Изготвяне на документи при сделки с недвижими имоти /покупко-продажба, дарение, делба, замяна, ипотека, прехвърляне срещу гледане и издръжка, учредяване право на строеж, право на ползване и др./
•  Изготвяне на всякакъв вид документи във връзка с нотариалното изповядване на сделката – пълномощни, предварителни договори, споразумения, декларации и др.
• Консултации и изготвяне на пълен набор от документи за учредяване на Етажна собственост/сдружение на собствениците, провеждане на общи събрания, съгласно Закона за управление на Етажната собственост. 
• Консултации свързани с изготвяне и съхраняване на завещание;
• Консултации и съдействие при получаване на ВМЖ, ПМЖ.

Адвокат Зорница Кудева
Мобилен тел.: 0885 012 025
zornitzakudeva@gmail.com
Офис адрес;
Бизнес Център Сапфир, Ет.1, офис 2
П.к. 8240 к.к.Слънчев бряг България 

Оценка на имот

Отдайте имот под наем

Продайте имота си

Наемете търговски обект

Правни услуги

застраховка имот

летищни трансвери

коли под наем