+359 876 604 391    sunnybeachinvest@abv.bg

топ оферта

наем |

купи |Оценка на недвижими имоти

Изготвяме оценки на всички видове недвижими имоти: Поземлени (ПИ, УПИ, НУПИ), жилищни (апартаменти, къщи, етажи от къщи, вили и др. с прилежащите към тях: гаражи, паркинги и др. сгради), търговски (магазини и търговски обекти), офиси, промишлени обекти, безиностанции, туристически обекти и сгради със смесено предназначение с цел: Кредитиране, покупко-продажба, седлки между свързани лица, както и за извършване на бъдещи разпоредителни действия по реда на ГПК, в това число и продажба чрез публична продан.

Срок за изготвяне от 3 (три) до 5 (пет) работни дни след датата на огледа на обекта в зависимост от сложността и предназначението на оценката.

Eкспресни оценки в срок от 24 часа след огледа на обекта.


За контакти: тел.: +359 876 604 391


Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни /GDPR/, гарантираме отговорно и изцяло законосъобразно обработване на личните данни на нашите клиенти.

Оценка на имот

Отдайте имот под наем

Продайте имота си

Наемете търговски обект

Правни услуги

застраховка имот

летищни трансвери

коли под наем