+359 876 604 391    sunnybeachinvest@abv.bg

топ оферта

наем |

купи |Оценка на недвижими имоти

Изготвяме оценки на всички видове недвижими имоти: Поземлени (ПИ, УПИ, НУПИ), жилищни (апартаменти, къщи, етажи от къщи, вили и др. с прилежащите към тях: гаражи, паркинги и др. сгради), търговски (магазини и търговски обекти), офиси, промишлени обекти, безиностанции, туристически обекти и сгради със смесено предназначение с цел: Кредитиране, покупко-продажба, седлки между свързани лица, както и за извършване на бъдещи разпоредителни действия по реда на ГПК, в това число и продажба чрез публична продан.

Срок за изготвяне от 3 (три) до 5 (пет) работни дни след датата на огледа на обекта в зависимост от сложността и предназначението на оценката.

Eкспресни оценки в срок от 24 часа след огледа на обекта.


За контакти: тел.: +359 876 604 391


Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни /GDPR/, гарантираме отговорно и изцяло законосъобразно обработване на личните данни на нашите клиенти.