+359 876 604 391    sunnybeachinvest@abv.bg

топ оферта

наем |

купи |Продай имот

Продайте имота си !!!

 

Ние предлагаме гъвкав план за посредничество при продажба на имот, като гарантираме индивидуален подход към всеки наш клиент и партньор съобразен с всичките желания на страните.

Преоритет в sunnybeachinvest.com е

бързата и експедитивна продажба на имота, в този характер предлагаме няколко форми;

 
Форма1;

 
Гарантираме сключване и приключване на сделка за посочен предварително срок срещу правото само sunnybeachinvest.com  да отговаря за рекламната кампания и продажбата на недвижимата собственост.

В случай, че желаете Форма1, моля изпратете ни

подробна информация на sunnybeachinvest@abv.bg

или се свържете с нас на +359 876 604 391.

 
Форма2

 
Стандартната форма на посредничество, според която sunnybeachinvest.com не гарантира срок за приключване на сделка и в отговор не проявява претенции в случайте когато собственика желае да работи и с други агенции или да отговаря сам за рекламната си кампания. В случай, че желаете Форма2, моля изпратете ни подробна информация на sunnybeachinvest@abv.bg

или се свържете с нас на +359 876 604 391.

sunnybeachinvest.com си запазва правото да не рекламира и да не предлага за продажба, преотдаване под наем имоти които са извън регионите, в които имаме представители. Същото е отношението към недвижимата собственост с неуточнен правен статут и/или имотни тежести и възбрани, недвижима собственост, която не отговаря на условията на sunnybeachinvest.com